« — Каго любiш? — Люблю Беларусь. — То ўзаемна! »

Новости

Места памяти: Минск, хутор Петрашкевича — забытые десятки тысяч жертв (часть 2)

Дмитрий Дрозд 28.03.2021

Продолжение. Читать часть 1.

Мне удалось установить и трагическую судьбу человека, давшего название этому хутору, а также его соседей.

Действительно, на картах Генштаба РККА в этом месте находился небольшой населенный пункт Веснинка Боровского сельсовета Заславльского района Минского округа, где среди жителей есть и Николай Бернардович Петрашкевич. Удалось узнать, что он вместе с семьей был раскулачен, а после расстрелян.

Фамилии жителей этого и соседних хуторов мне стали известны из данных переписи 1926 года:

На хуторах Веснинка жили четыре семьи: Ивана Жидовича, Иосифа Навроцкого, Станислава Демидовича и Николая Петрашкевича, всего 26 человек. До 1933 года на своей земле оставался только Демидович, а три другие хутора бывли раскулачены и высланы.

Возможно, злую шутку с жителями хуторов Веснинка и соседнего Домброво сыграло то, что именно здесь в 30-х годах начал создаваться военный городок, Особые отделы частей которого кроме «работы» по самим военнослужащим «работали» (т. е. искали шпионов) и по окружению.

Так 13 февраля 1933 года президиум Минского городского совета постановил, выделить 5-му стрелковому полку 193 гектара земли в районе деревни Масюковщина в дополнение к отведенным ранее 69,10 га:

«Пастанова № 2/7 прэзідыуму Менскага гарадскога савету ад 13.02.33.

Аб адводу вучастка для 5-га стралковага палка да 193 га ў раёне вёски Масюкоўшчына Бараўскога с/сав., у дадатак да раней адведзенага вучастку ў 69,10 га.

Адвесьці для 5-га стралковага палка дадаткова 124 га з перасяленнем 4-х хутароў.

Даручыць ГарЗА ў 5-цідзённы тэрмін аформіць адвод вучастка і ўтварыць ацэнку будынкаў для кампенсацыі за кошт Ваенведа»

Более подробно о предполагаемых к отводу землях было расписано в составленном проекте

«Прэдварыцельцы проэкт

Адвода вучастка пад 5 Стрэлковы Полк Бараўскага с/с Менкага раену.

1933 года студзеня 19-га дня я каморнік МенгорЗемадзела Сермяжко У.М. на падставе камандзіровачнага пасведчання апошняга ад 15 студзеня г.г. за № 82 выбыў у Бараўскі с/сав Менскага раёну для складання прэдварыцельнага проэкта адводу вышэйупамянутага вучатка.

Пры досыць дэтальным вывучэнні адвадзімай плошчы мной высветлена:

1. Адвадзімы вучастка 5 стр. полку знаходзіцца у Бараўском с/сав. у Менскім р-не на землях калгаса імя “7-ой Самарскай дывізіі” (хутары Весьнінкі) на ўсход ад вёскі Масюкоўшчына, да граніц Прыгараднага с/сав…

2. Асноўная лінія, ад якой набралася плошча і зыходзячы із… ад могільніка пры в. Масюкоўшчына на лес к х. Бараноўшчына.

3. Агульная плошча адведзеная 5 стр. полку - 219,85 га, у якую уваходзіць зямля галоўным чынам калгаса “7-й Самарскай” у агульнай колькасьці ўсіх 190,44 га, а так сама зямля калгаса імя “Крупскай” Прыгараднага с/с у колькасьці 16,90 га, якая распаложаа пры х. Міхалянка, зямля калгаса імя “Сталіна” у агульнай колькасьці 4,90 га. Пры х. Баранаўшчына, частка па зямлі колькасьцю ў 2,75 га саўгаса К. Лібнехта, Ратомскага с/с і зямля аднасобніка х. Весьнінкі Дземідовіча ў колькасьці 5,71 га Бараўскога с/с, што складае ўсяго разам 219,85 га.

4. На данай адвадзімай тэрыторыі пражываюць грамадзяне 4-х ніжэй упамянутых хутароў, якія запроектаваныя да перасяленьня.

А) хх. Баранаўшчына (2) Прыгараднага с/с, дзе пражываюць калгасьнікі к-са імя Сталіна.

Б) х. Міхалянка (1) Прыгараднага с/с, дзе пражывае аднаасобнік.

В) х. Весьнінкі (1), дзе пражывае аднаасобнік Дземідовіч...

5. Акрамя гэтага на адвадзімымым вучастку знаходзіцца 3 будынкі калгаса імя “7-ой Самарскай” (хх Весьнінкі) быўшых кулакоў, цяпер высланыя, дзе пражываюць калгасьнікі гэтага жа калгасу, хлявы і сьвірыны якіх ужо перавезены ў цэнтр к-су.

6. Частковае пераўвелячэньне адвадзімай плошчы, вызначанай СНК БССР, на 25,91 га атрымалася за тым, што зусім немэтазгодна застаўляць гэту колькасьць за калгасам імя “7-й Самарскай” пры граніцы Прыгараднага с/с за палігонам адведзенага вучастка, так як гэта зямля будзе знаходзіцца ад самога калгаса на адлегласьці 4-5 км., і ў той жа час гэта плошча мае досыць важнае значэньня 5-му стр. палку для арганізацыі на ёй стрэльбішча і газавых пляцовак…»

По по подробному описанию у единоличника Станислава Демидовича оставалось ещё 5,71 га земли. Было решено:

"4. Гэтыя апошнія 3 хутара і хутар аднаасобніка Дземідовіча Ст. С. перасяліць у в. Масюкоўшчыну, пры чым два вышэй упамянутыя хутары Бараўскага с/с есьць пастанова апошняга перанесьці на пабудову школы.

5. Акрамя гэтага да перасяленьня падлягаюць 2 хутара паж назвай Баранаўшчынай Прыгараднага с/с, якія разпаложаны ля лесу і ў якіх пражываюць калгасьнікі к-су Сталіна…

6. Гэтыя хутары перасяліць у к-с імя Сталіна…"

Судьба хозяина хутора Петрашкевича и его соседей была трагической: 

Петрашкевич Николай Бернардович. Родился в 1866 г., х. Веснинка Заславльского р-на Минской обл.; поляк; образование н/начальное; крестьянин, единоличное хозяйство. Проживал: Минская обл., Заславльский р-н, х. Веснинка. Арестован 22 января 1930 г. Приговорен: "тройка" 13 февраля 1930 г., обв.: подозрение в связях с польскими разведорганами, 66, 68, 76 УК. Приговор: ВМН. Реабилитирован 14 июня 1964 г. Военный трибунал БВО.

Почти одновременно с ним были расстреляны, правда, за антисоветскую агитацию и его соседи по хутору Иосиф Навроцкий и Иван Жидович:

Навроцкий Иосиф Викентьевич. Родился в 1876 г., д. Веснинка Заславльского р-на Минской обл.; поляк; образование н/начальное; крестьянин, единоличное хоз-во. Проживал: Минская обл., Заславльский р-н, д. Веснинка. Арестован 1 февраля 1930 г. Приговорен: "тройка" 23 февраля 1930 г., обв.: 66, 72 УК БССР - а/с агитация. Приговор: ВМН. Реабилитирован 27 декабря 1989 г. Прокуратура БССР.

Жидович Иван Фомич. Родился в 1879 г., д. Коледичи Заславльского р-на Минского окр.; белорус; образование н/начальное; крестьянин, единоличное хоз-во. Проживал: Минская обл., Заславльский р-н, д. Веснинка. Арестован 2 февраля 1930 г. Приговорен: "тройка" 23 февраля 1930 г., обв.: 66, 72 УК БССР - а/с агитация. Приговор: ВМН. Реабилитирован 27 декабря 1989 г. Прокуратура БССР.

Интересно, что оба соседа были арестованы с разницей в один день, а осуждены, расстреляны и реабилитированы в один день. Все эти жители хуторов Веснянка были репрессированы и расстреляны ещё до начала «Большого террора» - в 1930 году.

Рядом в списках жертв репрессий находится человек, который может быть братом Николая Петрашкевича:

«Петрашкевич Михаил Бернардович. Родился в 1886 г., х. Новинки Заславльского р-на Минской обл.; белорус; фельдшер, Вендиспансер. Проживал: Минск. Приговорен: Комиссия НКВД СССР и Прокурора СССР 1 ноября 1937 г., обв.: участник антисоветской диверсионно-шпионской организации "ПОВ". Приговор: ВМН. Расстрелян 4 ноября 1937 г. Реабилитирован 15 февраля 1963 г. Военный трибунал БВО».

Репрессированы были и жители соседних хуторов Домброва, расположенных по соседству.

По данным той же переписи там жили:  Феликс Вышемирский, Александра Вышемирская, Викентий Богданович и Иосиф Шабловский, всего 15 человек. 

В списках репрессированных есть несколько представителей семьи Вышемирских (предположительно: мать Александра — так как в переписи указана как домохозяйка — и два её сына Александр и Идельфонс):

Вышемирский Александр Иосифович. Родился 08.1916, х. Домброво Минского р-на и обл.; белоруска; образование н/среднее; член ВЛКСМ; учащийся, МШУ. Проживал: Минск, ул. Разинская 8, кв. 1.Арестован 16 марта 1933 г. Приговорен: "тройка" 28 мая 1933 г., обв.: 24, 68 УК БССР - содействие шпионажу в пользу Польши. Приговор: 3 года ссылки, отбыв.: Казахстан Реабилитирован 15 июня 1959 г. Военный трибунал БВО.

Вышемирская Александра Генриховна. Родилась в 1888 г., х. Домброво Минского р-на и обл.; белоруска; образование н/начальное; Домохозяйка. Проживала: Минск, ул. Разинская 8, кв. 1. Арестована 27 марта 1933 г. Приговорена: "тройка" 28 мая 1933 г., обв.: 24, 68, 24, 120 УК БССР - содействие в шпионаже в пользу Польши, нелегальный переход госграницы. Приговор: 3 года ИТЛ Реабилитирована 15 июня 1959 г. Военный трибунал БВО.

Вышемирский Идельфонс Иосифович. Родился 01.1911, х. Домброво Минского р-на и обл.; белорус; образование н/начальное; разнорабочий, Строительство дома правительства. Проживал: Минск, ул. Разинская 8, кв. 1. Арестован 17 марта 1933 г. Приговорен: "тройка" 28 мая 1933 г., обв.: 24, 68 УК БССР - содействие шпионажу в пользу Польши. Приговор: 3 года ИТЛ Реабилитирован 15 июня 1959 г. Военный трибунал БВО.

Александра и Идельфонс Вышемирские были арестованы повторно и расстреляны. Интересно, что при первых арестах оба указаны, как белорусы, а второй раз как поляки (что соответствует данным переписи 1926 года), так как это было удобно для арестов в рамках польской операции НКВД и обвинения в шпионаже в пользу Польши, хотя скорее всего, ни сами жители Веснянки и Домброво, ни их предки не имели никакого отношения к Польше.

Вышимирская Александра Генриховна. Родилась в 1888 г., Минская обл., хут. Домброво; полька; б/п; г. Смоленск, домохозяйка. Арестована 20 августа 1937 г. УГБ УНКВД Западной обл. Приговорена: НКВД и прокурора СССР 28 сентября 1937 г. Приговор: расстрел Расстреляна 5 октября 1937 г. Реабилитирована 18 августа 1960 г. Судебная коллегия по уголовным делам ВС РСФСР.

Вышемирский Ильдефон Иосифович. Родился в 1911 г., г. Минск; поляк; б/п; красноармеец 117-го строительного батальона при 111-й авиабригаде ЛВО. Арестован 29 сентября 1937 г. Приговорен: Комиссия НКВД и прокуратуры СССР 12 октября 1937 г., обв.: 58-6 УК РСФСР. Расстрелян 17 октября 1937 г.

Двое репрессированных были и в семье Шабловских:

Шабловский Иосиф Иосифович. Родился в 1897 г., д. Плашево Минского р-на и обл.; белорус; неграмотный; крестьянин, единоличное хоз-во. Проживал: Минская обл., Минский р-н, х. Домброво. Арестован 18 марта 1933 г. Приговорен: "тройка" 28 мая 1933 г., обв.: 24, 68 УК БССР — содействие в шпионаже в пользу Польши. Приговор: 5 лет ИТЛ. Реабилитирован 15 июня 1959 г. Военный трибунал БВО.

Шабловский Франц Адамович. Родился в 1881 г., х. Домброво Заславльского р-на, БССР; поляк; образование н/начальное; плотник, г. Горки. Проживал: Могилевская обл., Горки. Арестован 6 августа 1937 г. Приговорен: "тройка" 15 сентября 1937 г., обв.: 72 - Антисоветская агитация. Приговор: ВМН. Расстрелян 29 сентября 1937 г. Место захоронения - Орша. Реабилитирован 23 мая 1989 г. Могилевской областной прокуратурой.

Арестован и осужден как «польский шпион» был и сын Викентия Богдановича:

Богданович Бронислав Викентьевич. Родился в 1904 г., х. Домброво Минского р-на Минской обл.; белорус; образование н/начальное; кузнец, с-з им.К.Либкнехта. Проживал: Минская обл., Минский р-н, х. Людвиково. Арестован 28 апреля 1933 г. Приговорен: "тройка" 28 мая 1933 г., обв.: 24, 68, 120 УК БССР - агент польской разведки. Приговор: 5 лет ИТЛ Реабилитирован 15 июня 1959 г. Военный трибунал БВО.

Во время войны, как мы уже знаем, на этом трагическом месте развязалась ещё более кровавая история, точное число жертв которой никогда не станет известным. И если отношение к жертвам репрессий в Беларуси (которые здесь являются жертвами второго сорта) вполне предсказуемо, то отсутствие Памяти о десятках тысяч жертвах нацизма в виде памятника или хотя бы в виде маленькой мемориальной таблички, нужно исправить. 

Белорусский документационный центр, фото Дмитрий Дрозд.